Zakres

Przeprowadzamy badania z zakresu oceny jako¶ci asortymentów robót budowlanych w odniesieniu do specyfikacji technicznych i norm.